Vind publicaties

Zoekfilters
21 publicaties gevonden

Publicatie datum

Type publicatie

Zoek op auteur

Thema's

Bekijk landelijke kennisbank

Fluweelboleten

Op 7 juni 2021 hield de bekende mycoloog Machiel Noordeloos een online lezing over fluweelboleten. Die online lezingen waren een…

2021 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Drie gebandeerde kevers

Volwassen kevers met een bandenpatroonDe meikever heeft een schild met lengteribbels, de coloradokever andersgekleurde lengtestrepen en de gedeukte gouden tor…

2021 / 06
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Jaarverslag 2020 Werkgroep Insecten

Gedurende het verslagjaar waren veel beperkingen opgelegd in verband met coronamaatregelen. Er konden wel enkele excursies worden gehouden en er…

2020 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Gaffeltandmos

Vanwege het virus liggen alle activiteiten van de mossenwerkgroep voorlopig stil. We hebben voor het voorjaar nog geen nieuw programma…

2020 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Välkomna till Öland

Al vele jaren gaan Martha en ik mee op KNNV-kampen in binnen- en buitenland. Tegenwoordig zijn ook IVN-ers welkom op…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Hoeden en hoofddeksels

Soms word je verrast door wat de natuur aan verscheidenheid te bieden heeft en dat geldt zeker voor het schimmelrijk….

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Korstmos indicator voor luchtvervuiling

In De Grote Ratelaar 2020-2 schreef ik al over het gebied De Hees en De Zoom met zijn korstmossen en…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Van dik hout

Dankzij het vochtige, koele klimaat met zachte winters groeien in West- en Midden-Europa vooral loofbossen, waarin de beuk domineert. De…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Zwerminktzwammetjes

Soms word ik verrast met de vraag naar een waarneming, meestal vergezeld van een foto, en dat is altijd weer…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

De Hees / De Zoom, biodiversiteit en hotspot

Al enkele jaren is de KNNV natuurwerkgroep actief in het bosgebied de Hees/de Zoom, tussen Soest en Park Vliegbasis Soesterberg….

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Waarnemingen insectenwerkgroep in coronatijd

Gedurende de afgelopen periode hebben wegens het coronavirus geen excursies of plenaire bijeenkomsten plaats gevonden. Wel heeft regelmatig (op 11…

2020 / 05
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

De Hoogekampse plas bij De Bilt deel 1: Van zandwinning en vuilstort naar natuurontwikkelingsgebied

Aan de noordoostzijde van de stad Utrecht, bij Fort Voordorp en de Biltse sportvelden, ligt de Hoogekampse plas. Deze plas…

2019 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Natuur als inspiratiebron

voor filosofen, dichters en andere wijsgeren Naast kennis en beleving van de natuur wordt  vanuit de filosofie en andere culturele…

2019 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Meer natuurkwaliteit in diep water

In een recent nummer van De Levende Natuur* staat een verslag van wetenschappelijk onderzoek naar diepe plassen onder de titel…

2019 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Fotogids ‘Libellen van Nederland’

Begin maart 2019 is de nieuwe fotogids van Jan Katsman over alle libellen van Nederland verschenen. Er zijn nog al…

2019 / 05
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Tuinen van Overvloed

Ongeveer 80 geïnteresseerden, onder wie zo’n tien KNNV-leden, waren op 28 februari naar de bibliotheek in Zeist gekomen voor de…

2014 / 04
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

‘Bijen in tuinen, volkstuinen en openbaar groen’

Voor zo’n 50 aanwezigen hield Arie Koster, een autoriteit op het gebied van ecologisch groenbeheer, een lezing over wilde bijen….

2014 / 04
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

‘De honingbij in gevaar’

Voor zo’n 20 aanwezigen hield Aat Rietveld, vice-voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) een lezing over honingbijen en hun bedreigingen….

2014 / 04
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Stekelkop- en franjeamaniet

De vliegenzwam is een amaniet, maar niet elke amaniet is een vliegenzwam. Iedereen kent de vliegenzwam met z’n rode hoed…

2021 / 02
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

De Hooge Kampse Plas bij De Bilt (deel 2)

Onderzoek, bescherming en educatie: de rol van Vogelwacht bij Hooge Kampse Plas In het vorige nummer van de GR heeft…

2021 / 02
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Terugkeer van wolven in Nederland

Op 11 mei hield Glenn Lelieveld als coördinator van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging een onlinelezing over de terugkeer van…

2021 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn
Bekijk landelijke kennisbank