Terug naar Kennisbank

Jaarverslag 2020 Werkgroep Insecten

Gedurende het verslagjaar waren veel beperkingen opgelegd in verband met coronamaatregelen. Er konden wel enkele excursies worden gehouden en er werden attenderingen per e-mail gedaan.

De excursies (met geringe groepsgrootte) betroffen: 1. Soesterberg d.d. 25-7, 2. Soesterberg d.d. 15-8, en 3. Nieuw Wulven d.d. 12-9. Daarbij werd een veelheid aan exemplarische waarnemingen gedaan waarvan verslagen met foto’s zijn gemaakt. Op verzoek kunnen deze verslagen in pdf-format worden toegemaild (gruys@casema.nl).

Er werden 98 attenderingen geteld, waarvan in 86 gevallen met foto’s, waardoor de saaie coronatijd werd onderbroken. Een kleine opsomming gaat via de eerdergenoemde zandbijen (verslag in Grote Ratelaar oktober-december 2020), diverse wespbijen, bloedbijen en zweefvliegsoorten naar vroege vlindersoorten en hun eieren en werd vervolgd met libellen- en juffersoorten zoals de beekrombout. Daarop werd geattendeed op wantsen zoals de heksenkruidwants waarop een kleine wants- en kever-explosie leek plaats te vinden. Sommige leden maakten de mooiste macro-opnamen, anderen deden het simpeler. Een eenvoudig plaatje zegt veelal meer dan een hele verhandeling.

Ook sluipwespen en boktorren waren van de partij. Met het voortschrijden der seizoenen passeerden zomersneeuw, boorvliegen, tweemaal een volwassen mierenleeuw, mestkeversoorten, diverse vliegensoorten zoals de stadsreus, en insecten op de bloemen van klimop (o.a. gewone wespen, honingbijen, vliegen en vliegjes, en de klimopbij) de revue.

Sommige werkgroepleden hebben daarenboven voor de vlinderstichting in het Utrechtse Heuvelrug-gebied individueel tellingen van nachtvlinders verricht. Gegevens daarvan zijn in de werkgroep niet gecommuniceerd. In verband met de coronaproblematiek werd dienaangaande gezamenlijk niets ondernomen.

Conclusie
Vastgesteld werd dat binnen de werkgroep veel enthousiasme aanwezig was en dat wisselend per persoon wat betreft aandachtsvelden zeer veel detailkennis van het onmeetbaar uitgebreide insectenrijk ten toon werd gespreid.

Planning 2021
Voor 2021 worden plannen gemaakt om, uiteraard afhankelijk van eventuele coronamaatregelen, een vijftal excursies te houden te beginnen in mei tot en met september en verspreid over het Zeist-, Kromme Rijn-, Heuvelrug-gebied: Oostbroek, Soesterberg, Heidestein, Leersumseveld, en Palmerswaard. Reserves: Soesterduinen en Langbroek. Data (zaterdagen) worden vastgesteld in samenspraak met andere werkgroepen om dubbelplanningen te voorkomen.

Kenmerken

Datum 2020 / 12
Publicatie Artikel
Auteur Erik Gruys
Thema Geen