Over onze afdeling

Wij zijn een actieve afdeling van de KNNV, met zeven werkgroepen die allerhande excursies, minicursussen e.d. organiseren. We werken samen met de lokale afdeling van het IVN en met het Utrechts landschap. Het is nu even stil, maar na de lockdown gaan we weer samen op pad!

Bestuur en contactpersonen

Werkgroepen

De Grote Ratelaar (kwartaalblad van onze afdeling en de lokale afdeling van IVN)

Nieuwsbrief: onze leden krijgen die automatisch als ze zich met een e-mailadres hebben aangemeld. Aanmelden of afmelden kan ook hier.

Verkort verslag ALV oktober 2020

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

Beleidsplan 2020

Jubileumfeest

Jaarverslagen

Enquête: resultaat

Ereleden

ANBI-status en RSIN

Beloningsbeleid

Fondsen van de KNNV

Geld nalaten aan de KNNV