Terug naar Kennisbank

Waarneming.nl

De KNNV heeft met waarneming.nl afspraken gemaakt om het ook te kunnen gebruiken als een KNNV-waarnemingendatabase. Ook onze afdeling kan hieraan bijdragen. www.waarneming.nl is een website waar iedereen waarnemingen kan invoeren van alle soortgroepen. De site bestaat sinds 2004. Je kan op een nauwkeurige kaart of satellietfoto precies aanklikken waar je iets gezien hebt. Je kan ook de waarnemingen van alle andere mensen zien die soorten hebben ingevoerd, per soortgroep of per gebied.

Het is leuk om voordat je naar een gebied gaat even te kijken wat je in een bepaalde periode in dat gebied kan verwachten. Je kunt zelfs via een excursieplanner kijken welke waarnemingen rond een bepaald punt gedaan zijn. Zo kun je van tevoren een idee krijgen waar je in een gebied wilt gaan kijken. Je kan ook wanneer je de eerste tjiftjaf of vuurjuffer ziet even op de site kijken of deze al meer gezien is dit jaar, of dat je de eerste waarnemer bent. Het Utrechts Landschap kijkt ook op deze site i.v.m. het beheer van hun tereinen. Voor hun is de ‘exacte’ locatie van een waarneming van belang.

Er is in 2009 een koppeling tot stand gebracht voor de KNNV-afd. Zeist. Dat wil zeggen dat als je intypt www.knnvzeist.waarneming.nl dan krijg je alleen de waarnemingen te zien welke binnen ons werkgebied liggen.

Om nu zichtbaar te maken welke waarnemingen door KNNV-leden worden ingevoerd is het van belang dat KNNV-leden die waarnemingen door geven op de site, instellen dat ze lid zijn van de KNNV-afdeling Zeist Heuvelrug. Hiervoor heb je je ledennummer nodig dat op de adreswikkel van de Natura te lezen is. Klik hiervoor onder het pulldown-menu ‘Mijn waarneming.nl’ op de tekst ‘lidmaatschappen’.

Het volgende scherm verschijnt na openen van de site:

Kenmerken

Datum 2020 / 09
Publicatie Handleiding
Thema Geen