Terug naar Kennisbank

Vogelexcursie Noordwaard 14 december 2019

Na heel wat e-mailverkeer van te voren reden vier personen in een auto richting de Brabantse Biesbosch. Er stond een flinke wind en we waren benieuwd of dit invloed had op het zien van vogels.

Maar bij de eerste stop op de Bandijk in Werkendam en na het instellen van de drie telescopen zagen we smienten, slob- en tafeleenden en een grote vlucht kievieten. Veel brandganzen foerageerden in het weiland. En kijk nou: een jagende blauwe kiekendiefman en een overvliegende visarend!!

Een grote zilverreiger liep elegant aan de waterkant en in de verte op een paal zat een geheel bruine buizerd. Verschillende knobbelzwanen vlogen, met hun kenmerkend geluid van de vleugels, over.

We reden een stukje verder en kwamen bij een bosje dat we te voet in gingen om te proberen bij het water te komen. Maar de braam woekerde hier zo erg dat het pad verderop niet door te komen was. Wel zagen we, aan vraatplekken, dat hier een bever was geweest.

We reden iets verder naar het natuurkunstwerk van “de Wassende maan”. Dit hebben we een stukje belopen, maar op een gegeven moment moet je toch terug, want het loopt niet rond. We zagen hier ook niet veel vogels.

We besloten naar het restaurant te gaan voor een koffie. Hier stond een torenvalk te bidden en op een paal zat een aalscholver. Daar het net 11.00 uur geweest was, waren we een van de eerste bezoekers.

Hier een tijdje gezeten en genoten van het uitzicht, de zon begon zelfs te schijnen.

Toen weer op stap. De auto vlak over de brug op de parkeerplaats gezet. Weer een stukje gaan lopen, beschut heb je geen last van de harde wind. We kwamen bij de plas en zagen zowaar een zich poetsende slechtvalk in de verte op een dijkje zitten. Ook een grote mantelmeeuw op een paal en twee grote Canadese ganzen. Er zwommen enkele bergeenden en heel veel smienten. We braken op om nog even in de bosschage te gaan kijken naar de kleine vogels. Hier kool-, pimpel- en staartmeesjes en roodborst en winterkoning.

Later over het smalle pad met beide kanten water, zagen we nog een wintertaling en twee krakeenden. Ook vloog er een bruine kiekendiefvrouw over. We konden niet het hele pad aflopen naar weiland en weg, want het was te modderig en te nat. Heel moedig en goed gestemd liepen we dus weer terug. Het ging regenen en we besloten de excursie om 15.30 uur af te sluiten. En dat was maar goed ook, want onderweg stortte het van de regen. Het was een bijzonder gezellige excursie geweest met veel gespotte vogels.

Joke Lubach

Kenmerken

Datum 2020 / 02
Publicatie Excursieverslag
Auteur Joke Lubach
Thema Geen