Terug naar Kennisbank

Naar de IJssel 25-2-2018

Met acht personen in twee auto’s vertrekken we om 20.00 uur richting Deventer.

We hebben afgesproken bij de Herforder Waarden ten noorden van Deventer. Hier zou een vogelhut moeten zijn.

Bij het toegangspaadje staat een bord dat de hut beschadigd is door het hoge water. Maar we lopen er toch heen, omdat we waarschijnlijk best naast de hut over het water kunnen uitkijken. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. We zien een kolonie van aalscholvers en blauwe reigers, die allebei al aan het broeden zijn. Ook zien we veel eenden: wilde eenden, krakeenden, wintertalingen, kuifeenden en smienten. Verder rijdend langs de Herforder Waarden zien we nog een grote groep kolganzen in het water.

De volgende stop is in de Duursche Waarden. In een grote plas zien we weer veel kuifeenden en een tafeleend. Aan de overkant van het water zitten een paar brilduikers en een mannetje nonnetje. Ook zien we vrij dichtbij een watersnip zitten.

We rijden door naar een parkeerplaats en lopen richting de uitkijktoren. In de bosjes zitten veel vinken, koperwieken en kramsvogels. In een struik zitten twee staartmezen en in een gat in de grote schoorsteen van de oude steenfabriek zit een slechtvalk. Die was al gemeld op waarneming.nl. Bovenop de uitkijktoren is het erg koud. Het uitzicht is mooi maar we zien geen vogels op de IJssel.

Nu door naar de tichelgaten bij Windesheim. Die blijken grotendeels dichtgevroren en er zitten nauwelijks vogels. Dus door naar het laatste gebied aan de oostkant van de IJssel: de Vreugderijker Waarden ten noorden van Zwolle. Onze tomtom maakt er even een potje van maar we vinden toch de juiste parkeerplaats.

Op de dijk zien we dat de plassen wel open zijn maar dat er nauwelijks vogels te zien zijn. De boerderij bij de parkeerplaats blijkt een restaurant te hebben, dus we besluiten om hier de lunchstop te houden.

Na de lunch gaan we via Zwolle naar de westkant van de IJssel. Ter hoogte van Wapenveld is op vrijdag en zaterdag een roodhalsgans gezien. We stoppen bij een grote groep kolganzen en ik zoek de groep vier keer af, maar vind geen roodhalsgans. Iets verder is weer een groep kolganzen en die zoek ik ook af, maar weer geen roodhalsgans. Ik kijk nog even terug naar de eerste groep en JA HOOR, DAAR IS HIJ! Iedereen kijkt door de telescoop en we rijden nog even terug, tot iedereen hem goed gezien heeft. Ik slaag er zelfs in om hem op de foto te zetten.

We rijden door langs de IJssel tot aan Deventer en gaan dan via de snelweg weer naar huis. Een mooie excursie met veel vogels en als kers op de taart de roodhalsgans.

Nicolien Drost

Kenmerken

Datum 2019 / 12
Publicatie Excursieverslag
Thema Geen