Terug naar Kennisbank

Landelijke natuurwerkdag 2020

Per 1 juli 2020 werden de maatregelen met betrekking tot Covid 19 verder versoepeld en mocht er weer op het terrein van het Utrechts Landschap gewerkt worden. Direct een afspraak gemaakt met de assistent-boswachter om te bespreken welke werkzaamheden we konden gaan uitvoeren in de Kozakkenput en wat een mooie klus zou kunnen zijn voor de landelijke natuurwerkdag, die zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van november (7 november) wordt gehouden, ijs & corona diende.

Terwijl we (Rense Kragten, assistent boswachter, Hans Kamerbeek en Jan Jonker, mede natuurwerkgroepleden en ik) naar onze laatste werklocatie in de Kozakkenput liepen, werd al snel duidelijk wat we als natuurwerkgroep konden doen. De Amerikaanse vogelkers was flink uitgelopen en vormde bijna een oerwoud. Voor de natuurwerkgroep de komende maanden werk genoeg om deze invasieve exoot te bestrijden.

Bij het ecoduct Sterrenberg aangekomen, zagen we dat het ecoduct flink begroeid is met opslag. Het ecoduct Sterrenberg is in 2012 vrijgegeven en overspant de A28 tussen de Den Dolder en Soesterberg. Het heeft een overspanningslengte van circa 65 meter. De effectieve breedte op het ecoduct bedraagt ongeveer 36 meter. Het ecoduct verbindt twee delen van de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. 

Kleine dieren hebben niet zoveel last van alle opslag, maar reeën willen uitzicht hebben en zien graag waar ze naar toe gaan. Om te beslissen wat er gedaan kan en mag worden, ging Rense intern overleg plegen. De week erna de situatie nogmaals bekeken, nu samen met boswachter Rob Veenbrink. Besloten dat we op de landelijke natuurwerkdag het ecoduct zoveel mogelijk gaan vrij maken van dennenopslag. Dat is een flinke, maar wel mooie klus.

Het is nog niet duidelijk hoe de pandemie zich zal ontwikkelen, dat kan nog roet in het eten gooien. Pas in september zal het Utrechts Landschap beslissen of de werkzaamheden op de landelijke natuurwerkdag op hun terrein door mogen gaan. D.d. 7-9 stond de activiteit nog op de agenda.

Mocht de locatie ecoduct dit jaar niet doorgaan, dan wordt gezocht naar een passend alternatief. Aanmelden voor de landelijke natuurwerkdag kan via de website, daar staat dan ook verdere informatie over de praktische zaken. Voor vragen en informatie kan ook contact worden opgenomen met ondergetekende, 06-57075182, secretaris@heuvelrug.knnv.nl.

Simone Laanbroek

Kenmerken

Datum 2020 / 09
Publicatie Excursieverslag
Thema Geen