Natuurwerkgroep

Praktische informatie

– Werkdag: wekelijks op de vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur, halverwege is er een pauze, het is geen verplichting elke week mee te doen, bij slecht weer wordt de middag geannuleerd
– Werklocatie: er wordt afwisselend gewerkt in de omgeving van Den Dolder / Soest (Hees en De Zoom) en Zeist (Kozakkenput). Gereedschap om mee te werken kan zelf worden meegenomen, maar is ook beschikbaar.
– Werkzaamheden: heidevelden schonen, vrijzetten jeneverbessen, vrijzetten oude eiken, onderhoud korstmosherstelgebied, aanpak invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop en Amerikaanse Vogelkers, lanen schonen.
– Werkterreinen: Kozakkenput bij Zeist, de Hees en de Zoom tussen Soest en vliegbasis Soesterberg
– Terreineigenaren: Kozakkenput Utrechts Landschap, de Hees ASR, de Zoom Gemeente Soest
– De werkzaamheden worden in overleg met de terreinbeheerders gedaan, er wordt alleen met handgereedschap gewerkt.

Er worden onder meer heideveldjes en specifieke korstmossengebieden nagelopen op opschot, jeneverbessen vrijgezet, distels en zuring verwijderd op plekken waar deze planten niet gewenst zijn, Japanse duizendknoop bestreden (De Zoom / Op Hees) en ook Amerikaanse vogelkers wordt op bepaalde plaatsen teruggedrongen.

Iedereen die mee wil doen, éénmalig of vaker, is van harte welkom. Er wordt elke vrijdagmiddag – tenzij het weer te slecht is – gewerkt van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan bij Simone Laanbroek via natuuurwerkgroep@ziggo.nl.

De natuurwerkgroep was zo langzamerhand toe aan wat meer variatie in locatie en/of werkzaamheden. Dat kwam goed uit, er waren al gesprekken gestart met een natuurbeheerder van de Provincie Utrecht. Vanuit de provincie willen ze graag onderhoud bij Romeins Castellum bij fort Vechten. Het Castellum Fectio is, na Nijmegen, het oudste en grootste fort van de Romeinen in Nederland. Waar in het verleden paden/wegen zijn geweest wordt het gras frequent gemaaid. Waar gebouwen hebben gestaan, wordt maar een paar maal per jaar gemaaid zodat het gras hoger blijft en de contouren van de bebouwing zichtbaar zijn. Zoals wel vaker gebeurt in de natuur, groeien er planten op plaatsen waar wij dat niet wensen. In dit geval distels, zuring en andere hoge planten. In de komende maanden wordt ook die klus een paar maal ingepland. Voor de langere termijn gaan we nog meer contactpersonen benaderen, wie weet wat daar uit voort komt.

Geschiedenis

Meedoen met de Landelijke Natuurwerkdag in 2011 had een vijftal KNNV-leden zo enthousiast gemaakt voor natuuronderhoudswerk, dat op dinsdag 13 maart 2012 de natuurwerkgroep werd opgericht. Eenmaal in de drie weken gingen we op de vrijdagmiddag aan de slag. Eerst het heideveldje in het Ridderoordsebos, waar we op de Landelijke Natuurwerkdag waren we begonnen met het verwijderen van de opslag, verder geschoond. Later In overleg met de boswachter van het Utrechts Landschap andere klussen in de regio uitgevoerd.

Elk jaar werd een locatie aangemaakt voor de Landelijke Natuurwerkdag. De boswachter had altijd mooie klussen voor ons. Regelmatig werden deelnemers aan de natuurwerkdag lid van de natuurwerkgroep evenals nieuwe KNNV-leden, zodat het aantal deelnemers gestaag groeide. Al hebben we ook om verschillende redenen afscheid genomen van een paar leden.

In 2016 kwam één van de leden met het idee om ook heideveldjes te gaan schonen in het gebied de Hees van de ASR. De frequentie van de werkdagen werd daarom opgehoogd naar eenmaal per twee weken. Het gebied de Hees grenst aan de Zoom, ook daar kon het nodige aan natuuronderhoudswerkzaamheden gedaan worden. Door op verschillende locaties te werken, zijn de werkzaamheden gevarieerder geworden. Er zijn lichtere taken, maar ook zwaarder fysiek werk, iedereen kan meedoen naar vermogen en voorkeur. Door het enthousiasme van de groep en genoeg werk om te doen, is eind 2019 besloten nogmaals de frequentie te verhogen, nu naar eenmaal per week. De Corona pandemie heeft de werkwijze wat veranderd, maar heeft de groep niet kunnen stoppen, natuurlijk worden wel de algemene maatregelen in acht genomen.

Geïnteresseerd of enthousiast geworden, je kan altijd een keer mee doen om te bezien of het bevalt.