Terug naar Kennisbank

Resultaten trektellen 2020

In 2020 hebben we op 10 zaterdagochtenden en 1 zondagochtend trekvogels geteld op de Treekerpunt vanaf 12 september t/m 14 november. Op zondag 11 oktober is geteld tijdens de excursie van de vervolgcursus vogels. In totaal is dus op 11 ochtenden geteld. In totaal zijn 15.527 vogels geteld. Dat is het op een na hoogste aantal per jaar tot nu toe. Alleen in 2014 zijn ongeveer 250 vogels meer geteld: 15.782. Dit hoge aantal hebben we te danken aan het goede weer en aan de topdag op zondag 11 oktober.

Totalen per jaar:

 201220132014201520162017201820192020
Teldagen 916118910911
Aantal ex.6.02915.19315.7826.8015.9958.19310.4254.44915.527

Totalen per dag in 2020:

2020septemberoktobernovember
Dag12192631011172431714
Uren4:004:004:004:004:004:004:004:004:004:154:00
Totaal1292032136572.3585.8211.7461.7271.1441.387142

2. Talrijkste soorten

Dan nu een overzicht van de talrijkste soorten. Drie soorten kwamen dit jaar boven de 1000 exemplaren uit: koperwiek, vink en spreeuw.

2020septemberoktobernovembertotaal
Soort/dag12192631011172431714 
Koperwiek    544.6721661595260425.709
Vink1148631711.038560301879446170583.745
Spreeuw56 19874926210329636470402.093

De koperwieken kwamen bijna allemaal over in een enorme golf op zondag 11 oktober. De cursisten van de vogelcursus werden overspoeld door koperwieken. Omdat het de excursie van de cursus was hebben de tellers (Emile, Hanneke en ik) ons vooral gericht op de cursisten en niet geprobeerd om echt alle koperwieken te tellen, dus waarschijnlijk was het werkelijke aantal nog veel hoger. Gelukkig was Lieke bereid om te schrijven. Op trektelpost Noordhout op ongeveer 5 km afstand heeft Kees Goudsmits die dag tot 17 uur ‘s avonds ruim 7000 koperwieken geteld. Hij heeft dat aantal pas een dag later op trektellen.nl gezet want toen was hij pas klaar met optellen.

De vinken en spreeuwen kwamen verspreid door gedurende het hele seizoen. De dalende trend bij de spreeuw heeft zich dit jaar niet voortgezet.

3. Algemene soorten

Van 11 soorten hebben we meer dan 100 exemplaren geteld. Van elk soort is het aantal per dag aangegeven en het totale aantal in 2020.

2020septemberoktobernovembertotaal
Soort/dag12192631011172431714 
Grauwe gans  271363216017879 405
Kolgans   51810466328575 691
Houtduif751611171112735243148
Kauw    361764  7 124
Veldleeuwerik 1 2211349  15 101
Kramsvogel     81111631951334
Zanglijster   5840145212 4 270
Grote lijster  3331114 7115 102
Graspieper476354261111611181257
Kneu132 3795 792371230
Sijs1913191368177510510226367

De Eurobirdwatch op 3 oktober 2020 was een aardige teldag, maar de grote aantallen kwamen een week later. De talrijkste soort op 3 oktober was de spreeuw en de op een na talrijkste de vink.

Vink, sijs en spreeuw trokken de hele periode wel door, maar de top viel in oktober. Ook dit jaar waren er weer opvallend veel sijzen. Ganzen begonnen pas echt in oktober te trekken. In oktober trokken ook veel kauwen door.

Graspiepers en veldleeuweriken waren er juist weinig en ze waren laat in het jaar. Er waren opvallend veel kneuen.

4. Bijzondere soorten

Dit jaar hebben we veel bijzondere soorten gezien. Op 19 september zag Emile door zijn telescoop in de verte een VISAREND. En er vloog een vinkachtig vogeltje voorbij met een ons onbekend roepje. Han zocht het op op zijn smartphone en het bleek een ORTOLAAN te zijn!

Op 26 september zat er een tjiftjaf met een oogstreepje in een boom vlakbij: een BLADKONING! Hij liet zich soms even zien maar helaas niet lang genoeg voor een foto.

Op 3 oktober kwam een BLAUWE KIEKENDIEF laag over ons heengevlogen. En om 12 uur, toen we net wilden vertrekken, zagen we nog een BRUINE KIEKENDIEF wat verder weg langs vliegen.

Op 10 oktober vlogen vlak voor ons twee groepjes van 4 en 2 WATERSNIPPEN laag over de hei langs.

Op 11 oktober werden de cursisten ook nog getrakteerd op een BEFLIJSTER die zelfs vlakbij in de top van een den ging zitten.

Maar op 17 oktober kwam de absolute topper van het seizoen langs. Een bruine vogel kwam laag aanvliegen over de hei. Hans riep ‘buizerd’ maar aan zijn platte kop zagen we al snel dat het een VELDUIL was! Nog nooit eerder hier door ons gezien! Hij vloog even over de hei en leek te gaan zitten. Maar we hebben hem niet meer terug kunnen vinden.

5. Minder algemene soorten

Zwaluwen zien we alleen aan het begin van het seizoen. De meeste soortenzijn begin september al voorbij. Gierzwaluwen en huis- en oeverzwaluwen hebben we niet meer gezien. Boerenzwaluwen kwamen nog wel langs, 46 in september en 27 in oktober.

Leuk was dit jaar een groep Canadese ganzen in oktober (25), en ook kwamen er nijlganzen voorbij (16). Zelfs zagen we 2 knobbelzwanen en 2 grote zilverreigers.

Van de roofvogels zagen we behalve de visarend en de kiekendieven ook buizerd (16), sperwer (5) en torenvalk (2). De massale trek van buizerds rond 20 oktober hebben wij niet waargenomen omdat wij alleen op zaterdag tellen en al om 12 uur stoppen.

Met oostenwind komen vaak kieviten langs. In oktober waren dat er 16.

Vaak vloog de boomleeuwerik ter plaatse zingend rondjes om ons heen, maar er waren ook trekkende boomleeuweriken (28). En witte kwikstaarten (69), en zelfs 2 grote gele kwikstaarten. En er kwamen 26 ringmussen en 5 heggenmussen voorbij.

Van de mezen zagen we veel koolmezen (61) en pimpelmezen (80) en een paar zwarte mezen (4). En ook opvallend veel goudhaantjes (75).

We zagen dit jaar nauwelijks kruisbekken, 4 grote en 2 gewone, en hoorden wel vrij wat barmsijzen (13).

Van de vinken zagen we behalve veel gewone vinken en kneuen ook putters (96), kepen (85), appelvinken (28), goudvinken (14) en groenlingen (30).

En van de gorzen behalve de ortolaan rietgors (31) en geelgors (1).

Ook zagen we 3 trekkende Atalanta’s (vlinders).

6 Soorten ter plaatse

Dit jaar liet de klapekster zich weer mooi zien. En de raven lieten zich van vlakbij bewonderen. De boomleeuwerik vloog weer zingend rondjes om ons heen en we zagen en hoorden o.a. roodborsttapuiten, zwarte specht, groene specht, kleine bonte specht en torenvalk.

Dit jaar gooide het coronavirus enigszins roet in het eten. Aan het eind telden alleen Emile en Han nog maar. Ik bedank Emile, Han, Lieke, Hanneke, Marijke, Jasione, Ton, Yvonne, Hans en alle anderen voor hun bijdrage en aanwezigheid. Volgend seizoen gaan we weer kijken wat de trek ons dan te bieden heeft, hopelijk zonder corona.

Nicolien Drost

Kenmerken

Datum 2020 / 12
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen