Wamelsche uiterwaarden

Het eind van de zomer is de ideale tijd voor het bekijken van de planten langs de rivieren, de stroomdalflora. Deze hebben dan de tijd gehad om, nadat ze als zaadje zijn aangespoeld, te kiemen en uit te groeien tot hoge, bloeiende planten. We zullen goed kunnen oefenen op de verschillende ganzenvoeten, en wie weet vinden we peper- of graskers.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof (a.imhof@ziggo.nl of 0343 539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 18 september 2021 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

Station Driebergen-Zeist