Mortelen/Scheeken

Ook deze excursie is een herkansing: De Mortelen en de Scheeken zijn twee aan elkaar grenzende natuurgebieden in Brabant. Ze bestaan uit een afwisselend, kleinschalig landschap van bossen, struweel, weiden en akkers met mooie overgangen ertussen. Doordat de bodem veel leem bevat, zijn de lager gelegen delen vochtig en liggen er veel poelen. Vooral de voorjaarsflora bloeit uitbundig, met soorten als bosanemoon, slanke sleutelbloem, knolsteenbreek en eenbes.
We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof (a.imhof@ziggo.nl of 0343 539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 14 mei 2022 om 9:00
Vertrekplaats

station Driebergen/Zeist