Mortelen/Scheeken

De Mortelen en de Scheeken zijn twee aan elkaar grenzende natuurgebieden in Brabant. Ze bestaan uit een afwisselend, kleinschalig landschap van bossen, struweel, weiden en akkers met mooie overgangen ertussen. Doordat de bodem veel leem bevat, zijn de lager gelegen delen vochtig en liggen er veel poelen. Vooral de voorjaarsflora bloeit uitbundig, met soorten als bosanemoon, slanke sleutelbloem, knolsteenbreek en eenbes.

We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof, a.imhof@ziggo.nl of 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 15 mei 2021 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

Station Driebergen-Zeist

Geschikt voor kinderen

Ja