Laegieskamp

Het Laegieskamp is een natuurgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Naardermeer. Het vormt een belangrijke, zij het nauwe, ecologische verbinding tussen de hogere zandgronden en de veengebieden ten westen ervan. Het gebied bestaat voornamelijk uit soortenrijke, door kwel gevoede vochtige weiden en schraalland. We kunnen er onder andere orchideeën, moerashertshooi, pilvaren en zonnedauw tegenkomen.
We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof (a.imhof@ziggo.nl of 0343 539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 4 juni 2022 om 9:00
Vertrekplaats

station Driebergen/Zeist