Kampina

De Kampina telt tientallen vennen, omgeven door natte heiden. Het riviertje de Beerze stroomt langs het gebied. We bezoeken in deze excursie het gebied rond het Winkelsven, met bijzondere soorten zoals moerashertshooi, teer guichelheil, draadzegge en waterlepeltje.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof (a.imhof@ziggo.nl of 0343 539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 21 augustus 2021 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

Station Driebergen-Zeist