Dagexcursie Middenduin

Middenduin is onderdeel van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Vroeger kon het duin er vrij stuiven maar eind negentiende eeuw werden er dennen aangeplant om het zand vast te leggen. Inmiddels is het bos diverser geworden en is er daarnaast uniek duingrasland ontstaan. Doordat de waterwinning is gestopt zijn de lagergelegen delen weer vochtiger geworden en konden interessante soorten als duizendguldenkruid, parnassia, gelobde maanvaren en orchideeën er terugkeren.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof (a.imhof@ziggo.nl of 0343-539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 20 augustus 2022 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

Station Driebergen/Zeist.